Przejdź do treści

FAQ

Categories: Bezpieczeństwo, RODO

Możesz w dowolnym momencie samodzielnie usunąć dane osobowe uczestników zarejestrowanych na Twoje wydarzenia. Jeżeli tego nie zrobisz, system automatycznie usunie te dane po upływie 180 dni od zakończenia wydarzenia. Dwa tygodnie wcześniej otrzymasz e-mail z informacją o planowanym usunięciu.

Funkcjonowanie tego mechanizmu jest podyktowane wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które wskazuje że “dane osobowe mogą być przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji których dane te są przetwarzane”.

Categories: Obsługa, RODO

To proste, procedura jest następująca:

 • na liście wydarzeń, w zakładce Zakończone kliknij na odpowiednie wydarzenie, następnie przejdź do pozycji menu Ustawienia wydarzenia
 • na dole strony kliknij przycisk Usuń wydarzenie i potwierdź usunięcie
UWAGAusunięcie wydarzenia powoduje usunięcie również wszystkich związanych z nim dokumentów księgowych – pobierz je, jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej.
Category: RODO

Dostęp do danych osobowych Uczestników wydarzeń i możliwość ich przeniesienia nie wymagają pośrednictwa Konfeo ani Organizatora. Uczestnik ma stały dostęp do swoich danych osobowych, zgodnie z poniższym opisem:

 1. Uczestnik rejestruje się na wydarzenie organizowane przez Organizatora poprzez formularz rejestracyjny opublikowany w internecie za pośrednictwem Konfeo.
 2. Po kliknięciu na przycisk „REJESTRUJ” Uczestnik otrzymuje dostęp do pól formularza, które powinien wypełnić w ciągu 15 minut.
 3. Po odpowiednim wypełnieniu pól formularza (w szczególności pól wymaganych przez Organizatora wydarzenia), Uczestnik zapisuje dane klikając na przycisk „ZAPISZ”.
 4. Serwis wyświetla komplet informacji podanych przez Uczestnika podczas rejestracji (tzw. Profil uczestnika) i wysyła mu jednocześnie wiadomość potwierdzającą rejestrację na adres e-mail podany w formularzu wraz z linkiem do Profilu uczestnika.
 5. Adres linku jest zaprojektowany w sposób uniemożliwiający wyszukanie Profilu uczestnika w internecie przez osoby trzecie.
 6. Uczestnik ma prawo pobrać i przenieść swoje dane poprzez kliknięcie na przycisk „DRUKUJ”.
 7. Do momentu usunięcia danych przez Organizatora, Uczestnik ma możliwość samodzielnego dostępu do danych osobowych na Profilu uczestnika.

W przypadku, gdy Uczestnik utracił możliwość samodzielnego dostępu do swoich danych osobowych, powinien skontaktować się z Organizatorem wydarzenia:

 1. Organizator wyszukuje dane osobowe Uczestnika w panelu administracyjnym swojego konta w Konfeo, używając wyszukiwarki znajdującej się na górnym pasku ekranu.
 2. Na liście wyszukiwania Organizator znajduje Uczestnika i klika na link.

Na profilu uczestnika Organizator kopiuje „Link do profilu uczestnika” i udostępnia link Uczestnikowi.

Category: RODO

Uczestnik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania Organizatorowi wydarzeń. Organizator stosuje to prawo zgodnie z poniższym opisem:

 1. Organizator wyszukuje dane osobowe Uczestnika w panelu administracyjnym swojego konta w Konfeo, używając wyszukiwarki znajdującej się na górnym pasku ekranu.
 2. Na liście wyszukiwania Organizator znajduje wpis dotyczący tego Uczestnika i klika na link otwierający jego profil w Konfeo.
 3. W wydarzeniu, w którym Uczestnik podał swoje dane, Organizator tworzy nową grupę Uczestników o nazwie, np. „Ograniczenie przetwarzania danych”. Należy odznaczyć przy tym okienko „Przycisk rejestracji do grupy jest widoczny na stronie rejestracji”.
 4. Na profilu uczestnika Organizator klika przycisk „ZMIEŃ GRUPĘ”, wybiera utworzoną w poprzednim punkcie grupę i potwierdza dyspozycję. Decyzja o tym, czy Konfeo ma automatycznie wysłać wiadomość do Uczestnika z informacją o tej zmianie należy do Organizatora – decyduje o tym odpowiednie zaznaczenie okienka „Wyślij mail do uczestnika z informacją o zmianie grupy”.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik podał swoje dane w wielu wydarzeniach, procedurę należy zastosować dla każdego z nich.
 6. Jeżeli Organizator nie wysłał automatycznego potwierdzenia o wprowadzonej zmianie, informuje Uczestnika samodzielnie o ograniczeniu przetwarzania danych.
 7. We wszystkich operacjach masowych w systemie (mailing, automatyka zadań) Organizator wyłącza z działania grupę utworzoną w punkcie 3.
Category: RODO

Do momentu akceptacji uczestnictwa w wydarzeniu sprostowanie danych osobowych Uczestników nie wymaga pośrednictwa Konfeo ani Organizatora. Uczestnik ma stały dostęp do swoich danych osobowych, zgodnie z poniższym opisem:

 1. Uczestnik rejestruje się na wydarzenie organizowane przez Organizatora poprzez formularz rejestracyjny opublikowany w internecie za pośrednictwem Konfeo.
 2. Po kliknięciu na przycisk „REJESTRUJ” Uczestnik otrzymuje dostęp do pól formularza, które powinien wypełnić w ciągu 15 minut.
 3. Po odpowiednim wypełnieniu pól formularza (w szczególności pól wymaganych przez Organizatora wydarzenia), Uczestnik zapisuje dane klikając na przycisk „ZAPISZ”.
 4. Konfeo wyświetla komplet informacji podanych przez Uczestnika podczas rejestracji (tzw. Profil uczestnika) i wysyła mu jednocześnie wiadomość potwierdzającą rejestrację na adres e-mail podany w formularzu wraz z linkiem do Profilu uczestnika.
 5. Adres linku jest zaprojektowany w sposób uniemożliwiający wyszukanie Profilu uczestnika w internecie przez osoby trzecie.
 6. Uczestnik ma prawo sprostować swoje dane osobowe poprzez kliknięcie na przycisk „ZMIEŃ DANE”, sprostowanie danych i kliknięcie przycisku „ZAPISZ”.

W przypadku, gdy Uczestnik utracił możliwość samodzielnego dostępu do swoich danych osobowych lub samodzielne sprostowanie danych nie jest możliwe, powinien skontaktować się z Organizatorem wydarzenia:

 1. Organizator wyszukuje dane osobowe Uczestnika w panelu administracyjnym swojego konta w Konfeo, używając wyszukiwarki znajdującej się na górnym pasku ekranu.
 2. Na liście wyszukiwania Organizator znajduje Uczestnika i klika na link.
 3. Na profilu uczestnika Organizator klika przycisk „ZMIEŃ DANE”, dokonuje korekty zgłoszonej przez Uczestnika i klika przycisk „ZAPISZ”.
 4. Organizator informuje Uczestnika o sprostowaniu jego danych osobowych. W tym celu może skopiować „Link do profilu uczestnika” i udostępnić go Uczestnikowi.
Category: RODO

Uczestnik ma prawo usunięcia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania Organizatorowi wydarzeń. Organizator usuwa dane osobowe Uczestnika zgodnie z poniższym opisem:

 1. Organizator wyszukuje dane osobowe Uczestnika w panelu administracyjnym swojego konta w Konfeo, używając wyszukiwarki znajdującej się na górnym pasku ekranu.
 2. Na liście wyszukiwania Organizator znajduje wpis dotyczący tego Uczestnika i klika na link otwierający jego Profil uczestnika w Konfeo.
 3. Na profilu uczestnika Organizator klika przycisk „USUŃ UCZESTNIKA” i potwierdza wykonanie dyspozycji.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik podał swoje dane w wielu wydarzeniach, procedurę należy zastosować dla każdego z nich.
 5. Organizator informuje Uczestnika o usunięciu jego danych osobowych.

UWAGA: usunięcie danych osobowych Uczestnika oznacza usunięcie całej dotyczącej go dokumentacji, łącznie z FAKTURAMI. W celu archiwizacji faktur, należy je pobrać z Serwisu PRZED operacją usunięcia danych.