Przejdź do treści

Procedura dostępu do danych osobowych i ich przeniesienia

Category: RODO

Dostęp do danych osobowych Uczestników wydarzeń i możliwość ich przeniesienia nie wymagają pośrednictwa Konfeo ani Organizatora. Uczestnik ma stały dostęp do swoich danych osobowych, zgodnie z poniższym opisem:

  1. Uczestnik rejestruje się na wydarzenie organizowane przez Organizatora poprzez formularz rejestracyjny opublikowany w internecie za pośrednictwem Konfeo.
  2. Po kliknięciu na przycisk „REJESTRUJ” Uczestnik otrzymuje dostęp do pól formularza, które powinien wypełnić w ciągu 15 minut.
  3. Po odpowiednim wypełnieniu pól formularza (w szczególności pól wymaganych przez Organizatora wydarzenia), Uczestnik zapisuje dane klikając na przycisk „ZAPISZ”.
  4. Serwis wyświetla komplet informacji podanych przez Uczestnika podczas rejestracji (tzw. Profil uczestnika) i wysyła mu jednocześnie wiadomość potwierdzającą rejestrację na adres e-mail podany w formularzu wraz z linkiem do Profilu uczestnika.
  5. Adres linku jest zaprojektowany w sposób uniemożliwiający wyszukanie Profilu uczestnika w internecie przez osoby trzecie.
  6. Uczestnik ma prawo pobrać i przenieść swoje dane poprzez kliknięcie na przycisk „DRUKUJ”.
  7. Do momentu usunięcia danych przez Organizatora, Uczestnik ma możliwość samodzielnego dostępu do danych osobowych na Profilu uczestnika.

W przypadku, gdy Uczestnik utracił możliwość samodzielnego dostępu do swoich danych osobowych, powinien skontaktować się z Organizatorem wydarzenia:

  1. Organizator wyszukuje dane osobowe Uczestnika w panelu administracyjnym swojego konta w Konfeo, używając wyszukiwarki znajdującej się na górnym pasku ekranu.
  2. Na liście wyszukiwania Organizator znajduje Uczestnika i klika na link.

Na profilu uczestnika Organizator kopiuje „Link do profilu uczestnika” i udostępnia link Uczestnikowi.