Przejdź do treści

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo oraz ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) została opracowana w celu udzielania kompletnej i przejrzystej informacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora danych, a zasady zachowania poufności w Serwisie są udostępniane wszystkim zainteresowanym Użytkownikom.

SPIS TREŚCI

 1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ.
 2. POLITYKA PRYWATNOŚCI.
 3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
 4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
 5. W JAKI SPOSÓB KONFEO PRZETWARZA DANE OSOBOWE?
 6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY.
 7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
 8. JAK DŁUDO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE.
 9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
 10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Za każdym razem, kiedy w Polityce zostaje użyte pojęcie pisane z wielkiej litery, otrzymuje ono następujące znaczenie:

Administrator danych osobowych lub Konfeo – Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6, 81-383 Gdynia, NIP: 5862312651, KRS: 0000650991.

Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy

Konsument – konsument w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego

Konto – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Organizatorowi korzystanie z usług i organizowanie Wydarzeń

Organizator – Użytkownik z zarejestrowanym Kontem

Polityka Cookies – Polityka stosowana przez Administratora dotycząca zasad związanych z plikami cookies znajdująca się pod adresem https://www.konfeo.com/pl/polityka-cookies/

Polityka Prywatności – niniejszy dokument znajdujący się pod adresem https://www.konfeo.com/pl/polityka-prywatnosci/, określający zasady ochrony danych udostępnianych przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie

Regulamin – dokument znajdujący się pod adresem https://www.konfeo.com/pl/regulamin/, określający zasady korzystania z Serwisu.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Serwis – internetowy serwis dostępny pod adresem internetowym https://admin.konfeo.com/, za pośrednictwem którego Konfeo świadczy usługi na rzecz Użytkowników

Uczestnik – Użytkownik, który dokonał za pośrednictwem Serwisu rejestracji na Wydarzenie.

Umowa – umowa o świadczenie przez usług zawarta pomiędzy Konfeo i Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu w tym Organizatora oraz Uczestnika. Użytkownikami Serwisu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Witryna – internetowa strona www, dostępna pod adresem https://www.konfeo.com/, zawierająca informacje o ofercie Konfeo

Wydarzenie – opublikowana w serwisie informacja dotycząca organizowanego przez Organizatora Wydarzenia, w szczególności konferencja, szkolenie, kurs, warsztat, zgrupowanie, wykład, happening, wystawa lub jakiekolwiek inne spotkanie, niezależnie od tego, czy ma charakter otwarty czy zamknięty, odpłatny, czy nieodpłatny.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności określa zasady ochrony i przetwarzania przez Konfeo danych osobowych osób korzystających z Serwisu:

 • Użytkowników
 • Uczestników
 • Organizatorów

Zasady korzystania z Serwisu oraz oferowanych przez Konfeo usług zostały określone w Regulaminie.

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6, 81-383 Gdynia, NIP: 5862312651, KRS: 0000650991

Kontakt z Administratorem danych:

 • Adres e-mail: info@konfeo.com
 • Nr telefonu: +48 503 899 531

Konfeo przetwarza dane osobowe wyłącznie przy udziale osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pisemnie zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności.

4. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W momencie, kiedy korzystasz z usług Konfeo oferowanych za pośrednictwem Serwisu, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Zakres tych danych może się różnić i zależny od rodzaju usługi oferowanej przez Konfeo.

Więcej na temat usług oferowanych przez Konfeo oraz funkcjonalności Serwisu znajdziesz w Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Konfeo znajdującym się pod adresem https://www.konfeo.com/pl/regulamin/.

W zależności od oferowanej usługi Konfeo może występować w roli

 • Administratora danych osobowych, np. kiedy przeglądasz naszą Witrynę lub rejestrujesz swoje Konto w Serwisie jako Organizator
 • Podmiotu przetwarzającego dane w imieniu Organizatora, np. w przypadku rejestracji na Wydarzenie Organizatora

5. W JAKI SPOSÓB KONFEO PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

5.1. Dane osobowe wszystkich Użytkowników

5.1.1. Przeglądanie Witryny

W czasie przeglądania przez Ciebie naszej Witryny, Konfeo może gromadzić i przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zachowania i aktywności na naszych stronach, np. jakie konkretnie strony lub podstrony odwiedzasz, jak często, jak dużo czasu spędzasz na konkretnej stronie, które linki klikasz.

Są to dane statystyczne, dane poprawiające działanie Witryny oraz dane niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Tobie jak i naszym systemom IT.

W tym zakresie możemy przetwarzać dane osobowe: znajdujące się w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, logach serwera, dane dotyczące urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki, z których korzystasz, adres IP, lokalizacji.

Dane te wykorzystujemy przede wszystkim do:

 • zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Twojego jak i naszych systemów IT
 • prowadzenia statystyk związanych z użytkowaniem przez Ciebie naszej Witryny

Dane te przetwarzamy, ponieważ jest to prawnie uzasadniony interes Konfeo, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa, ułatwieniu korzystania oraz poprawie funkcjonalności Witryny, prezentacji naszych usług i oferty.

Okres przetwarzania wynosi maksymalnie 3 lata i uzależniony jest od stosowania plików cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Cookies.

5.1.2. Korzystanie z Serwisu

W czasie korzystania przez Ciebie z Serwisu, Konfeo może gromadzić i przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zachowania i aktywności na naszych stronach, np. jakie konkretnie strony lub podstrony odwiedzasz, jak często, jak dużo czasu spędzasz na konkretnej stronie, które linki klikasz.

Są to dane statystyczne, dane poprawiające działanie Serwisu oraz dane niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Tobie jak i naszym systemom IT.

W tym zakresie możemy przetwarzać dane osobowe: znajdujące się w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, logach serwera, dane dotyczące urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki, z których korzystasz, adres IP, lokalizacji.

Dane te wykorzystujemy przede wszystkim do:

 • zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Twojego jak i naszych systemów IT
 • ułatwienia oraz poprawiania funkcjonalności usług Streetdata
 • prowadzenia statystyk związanych z użytkowaniem przez Ciebie naszej Witryny

Dane te przetwarzamy, ponieważ jest to prawnie uzasadniony interes Konfeo, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa, ułatwieniu korzystania oraz poprawie funkcjonalności Serwisu, prezentacji naszych usług i oferty.

Okres przetwarzania wynosi maksymalnie 3 lata i uzależniony jest od stosowania plików cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Cookies.

5.1.3. Narzędzia analityczne dostępne dla Organizatorów

Konfeo umożliwia również Organizatorom gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dotyczących Twojego zachowania i aktywności na stronach rejestracji Wydarzeń za pomocą narzędzi dostępnych na ich kontach Google Analytics oraz Facebook.

O szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów zapytaj Organizatora danego Wydarzenia.

5.1.4. Płatności dokonywane w Serwisie

Użytkownicy dokonują w Serwisie płatności za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatności. W zależności od wyboru formy płatności administratorem danych będzie konkretny wybrany przez Organizatora operator płatności.

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych przez operatorów prosimy o kontakt z wybranym operatorem:

 • PayPal Pte. Ltd. (2211 North First Street, San Jose, California 95131, USA)
 • PayPro SA; marka Przelewy24 (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska)
 • Krajowy Integrator Płatności S.A.; marka Tpay (ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, Polska)
5.1.5. Pliki Cookies

Podczas przeglądania naszej Witryny lub korzystania z Serwisu przez Użytkownika Konfeo wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies pod adresem https://www.konfeo.com/pl/polityka-cookies/

5.1.6. Kontakt z Konfeo za pomocą formularza

Konfeo umożliwia nawiązanie kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego w Serwisie.

Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do identyfikacji Użytkownika, nawiązania kontaktu i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie.

Wymagane dane osobowe to imię lub nick, adres e-mail, treść wiadomości. Jeżeli preferowaną przez Ciebie formą kontaktu jest telefon możesz również podać numer telefonu, lecz nie jest to obowiązkowe.

Jeżeli nie podasz wymaganych danych osobowych nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na zadane przez Ciebie w formularzu pytanie.

Dane osobowe przetwarzane są gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. do udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika w formularzy pytanie (art. 6 ust 1 lit f RODO).

Dane w celach kontaktowych przetwarzamy przez okres do 3 lat liczony od momentu zakończenia komunikacji w konkretnej sprawie.

5.1.7. Statystyka i analityka korzystania z Serwisu

Portal korzysta z narzędzi Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google Ireland Limited. („Google”) oraz Facebook Pixel. Są to narzędzia, które wraz z adresem IP są wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania z Portalu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji korzystającego z Portalu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz na stronie Google: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl.

W celu dezaktywacji Google Analytics kliknij na podane poniżej hiperłącze, aby ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO), który polega na analizie sposobu korzystania z Portalu, tworzeniu statystyk i raportów.

Okres przetwarzania wynosi maksymalnie 3 lata i uzależniony jest od stosowania plików cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Cookies.

5.1.8. Rozpatrywanie reklamacji

W celu rozpatrywania reklamacji możemy przetwarzać dane, które będą podane przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacyjnym oraz dodatkowe dane, które będą niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji, np. dane z Konta Organizatora, zakres usług z jakich korzystasz, dane dotyczące płatności, numer rachunku bankowego, itp.

Dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. do rozpatrzenia wniesionej przez Ciebie reklamacji (art. 6 ust 1 lit f RODO).

Dane w tym celu przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej niż 3 lata od momentu zakończenia komunikacji w konkretnej sprawie.

5.1.9 Portale społecznościowe

Konfeo prowadzi swoje profile i fanpage na portalach społecznościowych:

Jeżeli Użytkownik odwiedza te profile lub fanpage, korzysta z udostępnionych przez ww. portali komunikatorów i zawartych na nich informacji wówczas Administrator przetwarza dane osobowe, które mogą być dostępne i które Użytkownik także sam udostępnia za pomocą tych mediów społecznościowych: m.in. imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, informacje zawarte na profilu na portalu społecznościowym, zdjęcie.

Dane osobowe w ramach naszych profili i fanpage przetwarzane są w celu:

 • udzielania odpowiedzi na skierowane do nas prywatne wiadomości,
 • prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasze profile lub fanpage
 • marketingu naszych usług;

Dodatkowo w przypadku korzystania przez Użytkownika z poszczególnych portali społecznościowych możemy przetwarzać dane związane z tzw. Statystyką strony. Statystyka strony oznacza wykonywane przez Ciebie na danym profilu czynności np. jakie wyświetlasz posty, co obserwujesz, polubienia, polecenia itp.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na udzielaniu odpowiedzi na kierowane do nas pytania, prowadzeniu dyskusji, informowaniu o naszej działalności oraz tworzeniu i budowaniu relacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jednocześnie prosimy pamiętaj, iż podczas korzystania z naszych Profili również operatorzy portali społecznościowych przetwarzają Twoje dane osobowe we własnych celach i zakresie, który nie jest objęty niniejszą Polityką. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych przez operatorów portali społecznościowych opisany jest szczegółowo w Politykach prywatności ww. portali społecznościowych dostępnych na ich stronach internetowych.

Użytkownik zawsze może usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na ww. portalach społecznościowych.

Dane przetwarzane za pośrednictwem portali społecznościowych przetwarzane są tak długo jak obserwujesz/jesteś fanem naszego profilu w konkretnym portalu.

Jeżeli za pośrednictwem portalu społecznościowego zostały zebrane dane w innym celu określonym w Polityce, np. reklamacja usług dane będą przetwarzane przez okres wskazany przy tym celu.

5.1.10. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami

W celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami możemy przetwarzać dane osobowe zebrane w innych celach, a niezbędne do celu określonego powyżej. Zakres danych będzie zależny od rodzaju roszczenia i zakresu naszych usług, których roszczenie może dotyczyć. Przykładowo może to być imię, nazwisko, adres, historia płatności, historia korzystania z naszych usług. W uzasadnionych przypadkach, np. po usunięciu Konta dane osobowe mogą zostać w pewnym zakresie zarchiwizowane i przetwarzane dalej jedynie w celu wskazanym w niniejszym punkcie, w ograniczonym i niezbędnym zakresie.

W celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia tych roszczeń. W tym celu dane zostaną zarchiwizowane, dostęp do nich zostanie ograniczony i nie będą przetwarzane w żadnym innym celu. Po upływie okresu przedawnienia roszczeń dane zostaną zniszczone.

5.2. Dane osobowe Organizatorów

5.2.1. Rejestracja Konta Organizatora

Podczas rejestracji Konta Organizatora dane osobowe zbierane są bezpośrednio od Użytkownika w formularzu rejestracyjnym w Serwisie.

Zakres wymaganych danych to nazwa działalności gospodarczej lub imię i nazwisko, dane kontaktowe, hasło.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Organizatora. Jeżeli nie podasz danych osobowych nie będzie możliwa rejestracja Konta.

Dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy świadczenia usługi Konta zawartej pomiędzy Konfeo, a Organizatorem (art. 6 ust 1 lit b RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez Organizatora aktywnego Konta w Serwisie. Konto Organizatora uznajemy za aktywne, jeżeli data ostatniego logowania na Konto nie jest starsza niż 1 rok. Jeżeli data ostatniego logowania na Konto jest starsza niż 1 rok, mamy prawo uznać je za nieaktywne (porzucone) i powiadomić Organizatora o zamiarze uruchomienia procedury usunięcia Konta:

 • powiadomienie wysyłamy na adres e-mail używany przez Organizatora jako login
 • Organizator może zatrzymać procedurę usunięcia Konta, jeżeli zaloguje się na nie w ciągu 30 dni od daty wysłania powiadomienia
 • w przypadku braku logowania na Konto w okresie 30 dni od daty wysłania powiadomienia, usuwamy je ze wszystkimi znajdującymi się na nim danymi (dane adresowe organizacji, adresy e-mail, numery telefonów, dane wydarzeń i zarejestrowanych uczestników) w sposób nieodwracalny
5.2.2. Wzajemne rozliczenia

W związku ze świadczeniem usług oraz wzajemnym rozliczeniem umów, np. dokonywaniem płatności, wystawieniem faktur przetwarzamy następujące dane osobowe: nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, imię, nazwisko, nr NIP, dane adresowe, dane bankowe, dane kontaktowe.

Dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Konfeo, a Organizatorem (art. 6 ust 1 lit b RODO) oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust 1 lit b RODO) wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz w związku z przepisami prawa podatkowego przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku przez Konfeo.

5.2.3. Newsletter

Wpisując w odpowiednim formularzu swój adres e-mail, poprzez swoje działanie Użytkownik wyraża chęć i zgodę na skorzystanie z usługi newslettera.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale nie podanie tegoż adresu e-mail uniemożliwia zapisanie się na usługę i otrzymywanie newslettera.

Dane osobowe w zakresie usługi newslettera są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie polegające zaznaczeniu odpowiedniej opcji na Koncie Organizatora. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Organizator w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja oznacza wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Rezygnacja (wycofanie zgody) nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed rezygnacją (wycofaniem zgody).

Rezygnacja z otrzymywania newslettera odbywa się poprzez:

 1. wybranie odpowiedniej opcji na Koncie Organizatora;
 2. kliknięcie w link znajdujący się w treści maila zawierającego newsletter;
 3. kontakt z Administratorem.

Dane będą przetwarzane do momentu rezygnacji z Newslettera.

5.3. Dane osobowe Uczestników

5.3.1. Rejestracja na Wydarzenie

Za organizację danego Wydarzenia odpowiada jego Organizator. Jeżeli rejestrujesz się na dane wydarzenie to Organizator jest Administratorem Twoich danych osobowych. Konfeo działa w tym wypadku jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Organizatora.

Organizator odpowiada za zakres danych osobowych i wymaganych do podania w formularzu rejestracyjnym na dane Wydarzenie. Konfeo nie ma wpływu na proces zbierania danych osobowych od Uczestników.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku konkretnego Wydarzenia skontaktuj się z jego Organizatorem.

Konfeo zapewnia wszystkim Organizatorom narzędzia, za pomocą których Organizator może przekazać Uczestnikowi informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych lub np. zebrać odpowiednie zgody na przetwarzanie danych.

5.3.2. Retencja danych osobowych

Okres przechowania (inaczej okres retencji) danych osobowych Uczestników Wydarzeń w Serwisie, umożliwiających identyfikację osoby, której dane dotyczą, wynosi 6 miesięcy od daty zakończenia Wydarzenia, oraz nie dłużej niż 2 lata dni od daty rejestracji Uczestnika.

Administrator danych osobowych ma możliwość samodzielnego pobrania i usunięcia danych osobowych Uczestników Wydarzeń z Serwisu. Po upływie okresów retencji wskazanych powyżej, dane osobowe usuwamy w sposób nieodwracalny.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe przysługują Ci następujące prawa:

6.1. Prawo do wycofania zgody

W dowolnym momencie masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

6.2. Prawo dostępu do danych

Masz prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: cele przetwarzania; kategorie odnośnych danych osobowych; informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; wszelkie dostępne informacje o źródle pochodzenia danych jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli byłoby stosowane.

6.3. Prawo do sprostowania danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe Użytkowników powinny być aktualne i poprawne. Masz prawo żądać sprostowania danych lub poprawić je samodzielnie (gdy funkcja taka jest dostępna).

6.4. Prawo do usunięcia danych

Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo do usunięcia danych może podlegać pewnym ograniczeniom, np. ze względu na przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe) lub uzasadniony interes Administratora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Jeżeli zaistnieją takie ograniczenia w odpowiedzi na Twoje żądanie poinformujemy o tym.

6.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych. W tej sytuacji dokonamy weryfikacji danych i ograniczymy przetwarzanie na okres niezbędny do weryfikacji – nie dłużej niż miesiąc,
 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia zażąda ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania. Ograniczenie nastąpi do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu korzystającego z Portalu.

6.6. Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy łączącej Ciebie z Administratorem, masz prawo otrzymać swoje dane osobowe oraz masz prawo żądać przesłania danych do innego wskazanego przez siebie administratora, o ile jest to technicznie możliwe i o ile dane osobowe objęte prawem do przeniesienia przetwarzane są w sposób elektroniczny.

6.7. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje i tryb wniesienia skargi znajdują się po adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

6.9. Zasady korzystania z praw i zgłaszania żądań w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Żądanie odnośnie przysługujących praw należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: info@konfeo.com.

Informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem udzielimy najszybciej jak to możliwe, w każdym razie nie później niż w okresie miesiąca od otrzymania żądania.

Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, miesięczny okres może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostaniecie Państwo poinformowani, wraz z informacją o przyczynach opóźnienia, nie później niż w terminie miesiąca od zgłoszenia żądania.

Jeśli korzystający z Portalu przekazał swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie.

Informacje dotyczące praw i udzielenie odpowiedzi na żądania korzystający z Portalu są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator zastrzega sobie prawo pobrania rozsądnej opłaty (uwzględniającej administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań) albo odmowy podjęcia działań w związku z żądaniem.

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W ramach prowadzenia i utrzymania Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkowników możemy przekazywać dane osobowe do dostawców świadczących usługi na rzecz Konfeo, tzw. odbiorców danych. Pełen wykaz odbiorców znajduje się pod adresem https://www.konfeo.com/pl/processors/

Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają nas na nasze zlecenie podczas ww. procesów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na nasze polecenie i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być także podmioty, które są niezależnymi administratorami danych, czyli przetwarzają dane do własnych celów. Przekazanie danych osobowych takim podmiotom odbywa się wyłącznie za zgodą osoby korzystającej z Portalu lub gdy przekazanie danych znajduje podstawę w przepisach prawa.

Odbiorcami danych osobowych są w szczególności: dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych, dostawcy usług logistycznych, podmioty zarządzające transportem, podmioty zapewniające hosting serwerów, serwerów pocztowych, wyświetlania powiadomień web push, wspierające działanie strony internetowej Serwisu, analizujące ruch na stronie Serwisu, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, kurierzy, operatorzy pocztowi, banki, operatorzy płatności, agencje marketingowe, podmioty przeprowadzające badania satysfakcji z dokonanego zamówienia.

7.1 Przekazywanie danych poza obszar EOG

Konfeo korzysta z usług dostawców, którzy mają swoją siedzibę zarówno na obszarze EOG jak i poza tym obszarem.

W przypadku dostawców spoza EOG transfer danych odbywa się na podstawie:

 1. Stosownej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych
 2. Standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską
 3. Wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy

7.2. Organy państwowe

Organy Państwowe w ramach nadanych im uprawnień mogą w określonym przez prawo zakresie zażądać od nas udostępnienia i przekazani im danych osobowych. Do uprawnionych organów należą np. Policja, Prokuratur, Sądy, Komornicy, Prezes UODO, Prezes UOKIK. W ramach obowiązujących przepisów prawa postaramy się przed udostępnieniem Twoich danych poinformować Ciebie o żądaniu udostępnienia Twoich danych przez uprawnione organy.

8. JAK DŁUDO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przetwarzane przez Konfeo przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Rozdziale 5, w których to celach zostały zebrane. Szczegółowo okresy przetwarzania zostały opisane w każdym z podrozdziałów dotyczącym konkretnego celu.

9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, ich integralność i poufność, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie na polecenie Administratora przez upoważnionych do tego pracowników lub współpracowników Administratora.

10. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Dążymy do ciągłego rozwijania naszych usług i w związku z powyższym mogą ulec zmianie zasady przetwarzania danych osobowych. Przed wdrożeniem zmian zostaniesz o tym poinformowany. Aktualna treść i zasady przetwarzania danych osobowych są publikowane na naszej stronie https://www.konfeo.com.

Jeżeli pojawią się jakieś pytania lub wątpliwości związane z Polityką lub przetwarzaniem danych to zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@konfeo.com.


Poprzednie wersje Polityki prywatności: