Przejdź do treści

Procedura usunięcia danych osobowych

Category: RODO

Uczestnik ma prawo usunięcia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania Organizatorowi wydarzeń. Organizator usuwa dane osobowe Uczestnika zgodnie z poniższym opisem:

  1. Organizator wyszukuje dane osobowe Uczestnika w panelu administracyjnym swojego konta w Konfeo, używając wyszukiwarki znajdującej się na górnym pasku ekranu.
  2. Na liście wyszukiwania Organizator znajduje wpis dotyczący tego Uczestnika i klika na link otwierający jego Profil uczestnika w Konfeo.
  3. Na profilu uczestnika Organizator klika przycisk „USUŃ UCZESTNIKA” i potwierdza wykonanie dyspozycji.
  4. W przypadku, gdy Uczestnik podał swoje dane w wielu wydarzeniach, procedurę należy zastosować dla każdego z nich.
  5. Organizator informuje Uczestnika o usunięciu jego danych osobowych.

UWAGA: usunięcie danych osobowych Uczestnika oznacza usunięcie całej dotyczącej go dokumentacji, łącznie z FAKTURAMI. W celu archiwizacji faktur, należy je pobrać z Serwisu PRZED operacją usunięcia danych.