Przejdź do treści

FAQ

Category: Bezpieczeństwo

Nigdy nie usuwamy danych wprowadzonych przez użytkowników do naszego systemu. Dane będą dostępne dla użytkownika tak długo, dopóki samemu nie usunie ich ze swojego konta.

Category: Bezpieczeństwo

Nie. Nie wykorzystujemy do żadnych celów bazy zarejestrowanych uczestników Twoich wydarzeń. Taka baza jest dostępna tylko dla Ciebie i możesz z niej korzystać przy okazji wysyłki e-maili.

Categories: Bezpieczeństwo, RODO

Możesz w dowolnym momencie samodzielnie usunąć dane osobowe uczestników zarejestrowanych na Twoje wydarzenia. Jeżeli tego nie zrobisz, system automatycznie usunie te dane po upływie 180 dni od zakończenia wydarzenia. Dwa tygodnie wcześniej otrzymasz e-mail z informacją o planowanym usunięciu.

Funkcjonowanie tego mechanizmu jest podyktowane wymogami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które wskazuje że “dane osobowe mogą być przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji których dane te są przetwarzane”.

Category: Bezpieczeństwo

Nie. Konfeo.com jest narzędziem służącym do komunikacji z zarejestrowanymi uczestnikami wydarzeń. Nie udostępniamy możliwości wysyłki maili do osób spoza tego grona. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i troską o wysoką wartość wskaźnika Sender Score, określającego wagę korespondencji.

Categories: Bezpieczeństwo, Konto

System Konfeo.com jest utrzymywany na profesjonalnych serwerach o gwarancji dostępności usług (SLA, Service Level Agreement) wynoszącej 99,98%. Oznacza to, że Twoje dane są dostępne online praktycznie o każdej porze dnia przez cały rok: sprawdź status aplikacji (uptime)

Category: Bezpieczeństwo

W Konfeo stosujemy następującą procedurę zapewniającą bezpieczeństwo danych użytkowników systemu:

  • backup bazy danych co 3 godziny w ciągu dnia (archiwizowany przez rok)
  • codzienny backup plików użytkowników (archiwizowany przez rok)
  • codzienny backup konfiguracji systemu (archiwizowany przez rok)
  • cotygodniowa aktualizacja systemu operacyjnego
  • cotygodniowa aktualizacja bezpieczeństwa oprogramowania Konfeo
  • codzienny przegląd logów systemowych

Wszystkie z wymienionych działań mają za zadanie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zgromadzonych w systemie informacji. W razie wystąpienia nieoczekiwanej i poważnej awarii systemu możemy przywrócić całkowitą funkcjonalność systemu w ciągu maksymalnie 60 minut.

W historii Konfeo nie zdarzyła się jeszcze taka sytuacja, ale testowaliśmy taki scenariusz w ramach działań prewencyjnych.