Przejdź do treści

Organizatorzy wydarzeń

Firmy i organizacje, które uznały nas za solidnego partnera


NATO OTAN logo
RP - MSZ logo
Volvo logo
Samsung logo
Nokia logo
Dialog Semiconductor logo
RP - MSiT logo

Lista wybranych klientów


Instytucje rządowe

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Obrony Narodowej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Instytucje samorządowe

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Urząd Miasta w Gdyni
Urząd Miasta Katowice
Urząd Miasta Poznania

Fundacje

Fundacja Światowego Dnia Przedsiębiorczości
Fundacja Aegis
Fundacja Lubię Pomagać
Fundacja Wspólnota Gdańska
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
Fundacja Hospicyjna
Fundacja WIEMY CO JEMY Nauka i Edukacja Społeczna dla Zdrowia
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
Fundacja Steiger Polska
Fundacja Habitat for Humanity Poland
Fundacja ESPA

Stowarzyszenia

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Stowarzyszenie Mensa Polska
Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej”
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
Polska Organizacja Turystyczna
Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego
Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy
Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki

Uczelnie wyższe

Politechnika Gdańska
Politechnika Poznańska
Politechnika Wrocławska
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

Inne organizacje

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu
Dialog-Semiconductor
Monterrey Institute of Technology
Blum
AXA Direct
OVB Allfinanz Polska
Mitel
Profitroom