Przejdź do treści

Procedura ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Category: RODO

Uczestnik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania Organizatorowi wydarzeń. Organizator stosuje to prawo zgodnie z poniższym opisem:

  1. Organizator wyszukuje dane osobowe Uczestnika w panelu administracyjnym swojego konta w Konfeo, używając wyszukiwarki znajdującej się na górnym pasku ekranu.
  2. Na liście wyszukiwania Organizator znajduje wpis dotyczący tego Uczestnika i klika na link otwierający jego profil w Konfeo.
  3. W wydarzeniu, w którym Uczestnik podał swoje dane, Organizator tworzy nową grupę Uczestników o nazwie, np. „Ograniczenie przetwarzania danych”. Należy odznaczyć przy tym okienko „Przycisk rejestracji do grupy jest widoczny na stronie rejestracji”.
  4. Na profilu uczestnika Organizator klika przycisk „ZMIEŃ GRUPĘ”, wybiera utworzoną w poprzednim punkcie grupę i potwierdza dyspozycję. Decyzja o tym, czy Konfeo ma automatycznie wysłać wiadomość do Uczestnika z informacją o tej zmianie należy do Organizatora – decyduje o tym odpowiednie zaznaczenie okienka „Wyślij mail do uczestnika z informacją o zmianie grupy”.
  5. W przypadku, gdy Uczestnik podał swoje dane w wielu wydarzeniach, procedurę należy zastosować dla każdego z nich.
  6. Jeżeli Organizator nie wysłał automatycznego potwierdzenia o wprowadzonej zmianie, informuje Uczestnika samodzielnie o ograniczeniu przetwarzania danych.
  7. We wszystkich operacjach masowych w systemie (mailing, automatyka zadań) Organizator wyłącza z działania grupę utworzoną w punkcie 3.