Przejdź do treści

Procedura sprostowania danych osobowych

Category: RODO

Do momentu akceptacji uczestnictwa w wydarzeniu sprostowanie danych osobowych Uczestników nie wymaga pośrednictwa Konfeo ani Organizatora. Uczestnik ma stały dostęp do swoich danych osobowych, zgodnie z poniższym opisem:

  1. Uczestnik rejestruje się na wydarzenie organizowane przez Organizatora poprzez formularz rejestracyjny opublikowany w internecie za pośrednictwem Konfeo.
  2. Po kliknięciu na przycisk „REJESTRUJ” Uczestnik otrzymuje dostęp do pól formularza, które powinien wypełnić w ciągu 15 minut.
  3. Po odpowiednim wypełnieniu pól formularza (w szczególności pól wymaganych przez Organizatora wydarzenia), Uczestnik zapisuje dane klikając na przycisk „ZAPISZ”.
  4. Konfeo wyświetla komplet informacji podanych przez Uczestnika podczas rejestracji (tzw. Profil uczestnika) i wysyła mu jednocześnie wiadomość potwierdzającą rejestrację na adres e-mail podany w formularzu wraz z linkiem do Profilu uczestnika.
  5. Adres linku jest zaprojektowany w sposób uniemożliwiający wyszukanie Profilu uczestnika w internecie przez osoby trzecie.
  6. Uczestnik ma prawo sprostować swoje dane osobowe poprzez kliknięcie na przycisk „ZMIEŃ DANE”, sprostowanie danych i kliknięcie przycisku „ZAPISZ”.

W przypadku, gdy Uczestnik utracił możliwość samodzielnego dostępu do swoich danych osobowych lub samodzielne sprostowanie danych nie jest możliwe, powinien skontaktować się z Organizatorem wydarzenia:

  1. Organizator wyszukuje dane osobowe Uczestnika w panelu administracyjnym swojego konta w Konfeo, używając wyszukiwarki znajdującej się na górnym pasku ekranu.
  2. Na liście wyszukiwania Organizator znajduje Uczestnika i klika na link.
  3. Na profilu uczestnika Organizator klika przycisk „ZMIEŃ DANE”, dokonuje korekty zgłoszonej przez Uczestnika i klika przycisk „ZAPISZ”.
  4. Organizator informuje Uczestnika o sprostowaniu jego danych osobowych. W tym celu może skopiować „Link do profilu uczestnika” i udostępnić go Uczestnikowi.