Przejdź do treści

W jaki sposób mogę stworzyć listę rezerwową/oczekujących?

Category: Obsługa

Listę rezerwową/oczekujących na zwolnienie miejsca można utworzyć zarówno dla wydarzeń płatnych, jak i bezpłatnych, i jest to bardzo proste. Wystarczy utworzyć nową grupę o czytelnej dla uczestników nazwie np. “Lista rezerwowa”. W przypadku wydarzeń płatnych proszę w ustawieniach grupy podać cenę O zł.

W przypadku wydarzeń płatnych w mailu wysyłanym do uczestnika po rejestracji nie będzie informacji na temat płatności. Jeśli zwolni się miejsce w docelowej grupie to można do niej ręcznie przenieść osobę z listy oczekujących.

Jak przenieść uczestników z grupy rezerwowej?
Proszę wybrać osobę na liście uczestników, wejść w jej profil i kliknąć przycisk “Zmień grupę”. Wybrać odpowiednią grupę z listy i zapisać. Uczestnik, któremu zmieniono w ten sposób grupę, otrzyma wiadomość ze stosowną informacją oraz – w przypadku wydarzeń płatnych – szczegółami płatności do wykonania.

Prawda, że to proste?