Przejdź do treści

Zmiana oferty Konfeo

  • Newsy

Zmiany w globalnym otoczeniu biznesowym i wynikające z tego wyzwania wymuszają na firmach konieczność modyfikacji ich oferty. Tak jest również w naszym przypadku – zdecydowaliśmy się wyłączyć niebawem możliwość korzystania z bezpłatnej (zielonej) wersji wydarzeń w systemie Konfeo. Zachęcamy Organizatorów do przekształcenia wydarzeń Bezpłatnych (zielonych) na Bezpłatne PLUS (pomarańczowe) i korzystania z pełnej funkcjonalności systemu. Zmiana będzie wprowadzona w następujący sposób:

  • od 01.03.2021 r. wyłączymy możliwość tworzenia nowych wydarzeń w wersji Bezpłatnej (zielonej)
  • dla trwających (aktywnych) wydarzeń Bezpłatnych (zielonych) będzie obowiązywał okres przejściowy – do 31.03.2021 r. masz czas na przekształcenie wydarzenia w Bezpłatne PLUS (wersja pomarańczowa)
  • od 01.04.2021 r. rejestracja we wszystkich wydarzeniach Bezpłatnych (zielonych) zostanie zamknięta i pozostanie jedynie możliwość korzystania z konwersji do opcji Bezpłatnej PLUS (pomarańczowej)
  • jednocześnie konta nowych Organizatorów zarejestrowane po 01.03.2021 r. otrzymają pulę 10 bezpłatnych rejestracji, które można wykorzystać na testy systemu lub zapisy na wydarzenia

Co to w praktyce oznacza dla Organizatorów wydarzeń?

  • jeżeli korzystasz z wersji wydarzeń objętych prowizją Konfeo (pomarańczowe i niebieskie) – nie musisz nic robić
  • jeżeli korzystasz z wydarzeń Bezpłatnych (wersja zielona) – masz czas do 31.03.2021 r. na rozważenie konwersji do wydarzeń Bezpłatnych PLUS (wersja pomarańczowa)
  • od 01.04.2021 r. Konfeo będzie oferował już tylko możliwość rejestracji w wydarzeniach objętych prowizją (pomarańczowe i niebieskie)

Aby zrealizować zmianę wprowadzimy stosowne zmiany w naszym regulaminie świadczenia usług:

  1. Dział I. Definicje – usuniemy definicję “Wydarzenie Bezpłatne”
  2. Dział V. Organizatorzy Wydarzeń. Zawarcie Umowy z Usługodawcą, Pkt. 16 – usuniemy zdanie “Fakt uzyskania przez Użytkownika statusu Uczestnika Wydarzenia Bezpłatnego nie wiąże się z naliczeniem opłaty należnej od Organizatora.”

Zmiana regulaminu wchodzi w życie 01.03.2021 r.