Zmiana oferty Konfeo

Zmiany w globalnym otoczeniu biznesowym i wynikające z tego wyzwania wymuszają na firmach konieczność modyfikacji ich oferty. Tak jest również w naszym przypadku – zdecydowaliśmy się wyłączyć niebawem możliwość korzystania z bezpłatnej (zielonej) wersji wydarzeń w systemie Konfeo. Zachęcamy Organizatorów do przekształcenia wydarzeń Bezpłatnych (zielonych) na Bezpłatne PLUS (pomarańczowe) i korzystania z pełnej funkcjonalności systemu. Zmiana będzie wprowadzona w następujący sposób:

  • od 01.03.2021 r. wyłączymy możliwość tworzenia nowych wydarzeń w wersji Bezpłatnej (zielonej)
  • dla trwających (aktywnych) wydarzeń Bezpłatnych (zielonych) będzie obowiązywał okres przejściowy – do 31.03.2021 r. masz czas na przekształcenie wydarzenia w Bezpłatne PLUS (wersja pomarańczowa)
  • od 01.04.2021 r. rejestracja we wszystkich wydarzeniach Bezpłatnych (zielonych) zostanie zamknięta i pozostanie jedynie możliwość korzystania z konwersji do opcji Bezpłatnej PLUS (pomarańczowej)
  • jednocześnie konta nowych Organizatorów zarejestrowane po 01.03.2021 r. otrzymają pulę 10 bezpłatnych rejestracji, które można wykorzystać na testy systemu lub zapisy na wydarzenia

Co to w praktyce oznacza dla Organizatorów wydarzeń?

  • jeżeli korzystasz z wersji wydarzeń objętych prowizją Konfeo (pomarańczowe i niebieskie) – nie musisz nic robić
  • jeżeli korzystasz z wydarzeń Bezpłatnych (wersja zielona) – masz czas do 31.03.2021 r. na rozważenie konwersji do wydarzeń Bezpłatnych PLUS (wersja pomarańczowa)
  • od 01.04.2021 r. Konfeo będzie oferował już tylko możliwość rejestracji w wydarzeniach objętych prowizją (pomarańczowe i niebieskie)

Aby zrealizować zmianę wprowadzimy stosowne zmiany w naszym regulaminie świadczenia usług:

  1. Dział I. Definicje – usuniemy definicję “Wydarzenie Bezpłatne”
  2. Dział V. Organizatorzy Wydarzeń. Zawarcie Umowy z Usługodawcą, Pkt. 16 – usuniemy zdanie “Fakt uzyskania przez Użytkownika statusu Uczestnika Wydarzenia Bezpłatnego nie wiąże się z naliczeniem opłaty należnej od Organizatora.”

Zmiana regulaminu wchodzi w życie 01.03.2021 r.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X