Przejdź do treści

VAT dla klientów zagranicznych

Po dyskusji z naszymi organizatorami na temat naliczania podatku VAT dla klientów zagranicznych postanowiliśmy opublikować ich podsumowanie. Usługi szkoleniowe (w tym konferencje) prowadzone na rzecz podmiotów zagranicznych podlegają pod ustawę o VAT.

Dwoma najważniejszymi zapisami dla organizatorów wydarzeń są:

Art. 28b.

1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Art. 28c.

1. Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h–28n.

W kontekście usług edukacyjnych należy zwrócić również uwagę na art. 28g ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

Powyższy akapit mówi o usługach w dziedzinie edukacji, które przybierają formę targów albo wystaw, czyli są skierowane do nieokreślonej i nieograniczonej grupy uczestników, którzy powiększają swój zasób wiedzy poprzez samodzielne przyswajanie przygotowanych informacji, bez udziału wykładowców. Potwierdza to angielskie brzmienie art. 54 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Z takim rozumieniem przytoczonych przepisów zgadzają się również organy podatkowe. Przykładem może być interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 18 maja 2011 r. (IBPP3/443-122/10/KO), w której organ podatkowy stwierdził, że miejscem świadczenia usług szkolenia nieobejmujących prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłat w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej na te szkolenia, świadczonych przez wnioskodawcę na rzecz podatników, ustalane jest na zasadach ogólnych, wynikających z art. 28b ustawy o VAT.

Czyli po polsku:

  • usługi szkoleniowe i konferencje dla firm zagranicznych – odwrotne obciążenie VAT;
  • usługi szkoleniowe i konferencje dla osób fizycznych z zagranicy – VAT rozliczany w Polsce;
  • biletowane targi i wystawy dla firm i osób fizycznych z zagranicy – VAT rozliczany w Polsce.

W Konfeo możesz zdecydować sam, jak rozliczać VAT dla klientów zagranicznych. Domyślnie system wystawia faktury bez stosowania odwrotnego obciążenia VAT, ale możesz włączyć tą opcję (menu Wpłaty / Faktury, zakładka Ustawienia).

Więcej tutaj:

Portal Rzeczpospolita: VAT od szkolenia dla klienta z zagranicy
Portal Infor.pl: Usługi organizacji konferencji – rozliczenie VAT

Prezentowane informacje nie są opinią profesjonalnego prawnika i nie stanowią podstawy prawnej, na którą można się powoływać. Naszym celem jest jedynie przybliżenie organizatorom zagadnienia rozliczania VAT dla klientów zagranicznych. W każdym indywidualnym przypadku kluczowe jest określenie, jaki typ wydarzenia organizujemy: biletowane targi i wystawy, konferencje z opłatą rejestracyjną czy też usługi szkoleniowe. Odpowiedź na to pytanie pozwala określić metodę rozliczania VAT.