VAT dla klientów zagranicznych

Po dyskusji z naszymi organizatorami na temat naliczania podatku VAT dla klientów zagranicznych postanowiliśmy opublikować ich podsumowanie. Usługi szkoleniowe (w tym konferencje) prowadzone na rzecz podmiotów zagranicznych podlegają pod ustawę o VAT.

Dwoma najważniejszymi zapisami dla organizatorów wydarzeń są:

Art. 28b.

1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Art. 28c.

1. Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h–28n.

W kontekście usług edukacyjnych należy zwrócić również uwagę na art. 28g ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

Powyższy akapit mówi o usługach w dziedzinie edukacji, które przybierają formę targów albo wystaw, czyli są skierowane do nieokreślonej i nieograniczonej grupy uczestników, którzy powiększają swój zasób wiedzy poprzez samodzielne przyswajanie przygotowanych informacji, bez udziału wykładowców. Potwierdza to angielskie brzmienie art. 54 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Z takim rozumieniem przytoczonych przepisów zgadzają się również organy podatkowe. Przykładem może być interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 18 maja 2011 r. (IBPP3/443-122/10/KO), w której organ podatkowy stwierdził, że miejscem świadczenia usług szkolenia nieobejmujących prawa wstępu w zamian za bilet lub opłatę, w tym opłat w formie abonamentu, biletu okresowego lub opłaty okresowej na te szkolenia, świadczonych przez wnioskodawcę na rzecz podatników, ustalane jest na zasadach ogólnych, wynikających z art. 28b ustawy o VAT.

Czyli po polsku:

  • usługi szkoleniowe i konferencje dla firm zagranicznych – odwrotne obciążenie VAT;
  • usługi szkoleniowe i konferencje dla osób fizycznych z zagranicy – VAT rozliczany w Polsce;
  • biletowane targi i wystawy dla firm i osób fizycznych z zagranicy – VAT rozliczany w Polsce.

W Konfeo możesz zdecydować sam, jak rozliczać VAT dla klientów zagranicznych. Domyślnie system wystawia faktury bez stosowania odwrotnego obciążenia VAT, ale możesz włączyć tą opcję (menu Wpłaty / Faktury, zakładka Ustawienia).

Więcej tutaj:

Portal Rzeczpospolita: VAT od szkolenia dla klienta z zagranicy
Portal Infor.pl: Usługi organizacji konferencji – rozliczenie VAT

Prezentowane informacje nie są opinią profesjonalnego prawnika i nie stanowią podstawy prawnej, na którą można się powoływać. Naszym celem jest jedynie przybliżenie organizatorom zagadnienia rozliczania VAT dla klientów zagranicznych. W każdym indywidualnym przypadku kluczowe jest określenie, jaki typ wydarzenia organizujemy: biletowane targi i wystawy, konferencje z opłatą rejestracyjną czy też usługi szkoleniowe. Odpowiedź na to pytanie pozwala określić metodę rozliczania VAT.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X