Przejdź do treści

Oświadczenie uczestnika o zwolnieniu z VAT

Wdrożyliśmy w systemie opcję umożliwiającą samodzielne zaznaczenie przez uczestnika okienka z oświadczeniem, że jest zwolniony z podatku VAT. Opcję uruchamia się w panelu administracyjnym dla każdego wydarzenia osobno (w przyszłości uruchomimy zbiorcze ustawienia wydarzeń), w menu Wpłaty / Faktury, zakładka Ustawienia, opcja Włącz dla uczestników opcję oświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT. Po aktywacji opcji, w formularzu rejestracyjnym (w sekcji danych do wystawienia faktury) pojawi się dodatkowy checkbox do zaznaczenia przez uczestnika. Mechanizm działa następująco:

  1. Po aktywacji opcji w panelu administracyjnym pokażą się dwa dodatkowe pola tekstowe do wypełnienia:
    • Opis opcji na stronie rejestracji – należy podać oświadczenie uczestnika, które pojawi się przy okienku do zaznaczania w formularzu rejestracyjnym;
    • Opis na fakturze – należy podać treść, która pojawi się na fakturze i będzie odwołaniem do ustawy o podatku VAT (dotyczy tylko faktur wystawionych uczestnikom korzystającym z opcji zwolnienia).
  2. Po zapisaniu ustawień w panelu, na stronie rejestracji pojawi się – w sekcji danych do faktury – okienko do zaznaczenia z opisem, który organizator wydarzenia podał w polu Opis opcji na stronie rejestracji (patrz wyżej – pkt 1).
  3. Jeżeli uczestnik zaznaczy to okienko, to system automatycznie zdejmie VAT z opłaty i wystawi fakturę proforma.
  4. Po wpłacie należności system wystawi fakturę z adnotacją podaną przez organizatora wydarzenia w polu Opis na fakturze (patrz wyżej – pkt 1).
  5. Opcja dotyczy tylko polskich uczestników wydarzeń, tj. zaznaczenie jej przez zagranicznego uczestnika nie ma wpływu na naliczenie opłat przez system.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że Konfeo nie bierze na siebie odpowiedzialności za nadużycie tej opcji przez uczestników. Do obowiązków organizatora należy upewnić się, że uczestnikowi przysługuje zwolnienie z VAT.