Przejdź do treści

O motywacjach – dlaczego warto wiedzieć, co skłania uczestnika do udziału w wydarzeniu?

Szeroko pojęte „wydarzenia” stają się nieodzowną częścią życia współczesnego człowieka. Są obecne w naszym codziennym życiu jak nigdy dotąd. Zmiana stylu życia polegająca na zmianie paradygmatu uczenia się (obecnie uczymy się przez całe życie zawodowe), sprawiła,  że niemal każda aktywnie zawodowo osoba uczestniczy raz na czas w jakimś warsztacie, szkoleniu czy konferencji. Wielu z nas chce się dokształcać również w pozazawodowych obszarach, uczestniczymy więc w najróżniejszych eventach, czy to lekcje gotowania, wykłady z zakresu dietetyki, czy też edukacja z zakresu szeroko pojętego rozwoju osobistego. W czasie wolnym lubimy uczestniczyć też w imprezach będących źródłem relaksu, takich jak festiwale, wydarzenia sportowe, koncerty.

Dla organizatorów wydarzeń zrozumienie, jakimi motywami kierują się poszczególni uczestnicy wydarzeń, może być źródłem cennej wiedzy, chociażby o tym, jak zaprojektować kolejny event, by w jak największym stopniu odpowiadać na potrzeby jego uczestników. Znając potrzeby potencjalnych uczestników organizatorom łatwiej będzie łatwiej będzie omijać rafy w postaci ich niezadowolenia.

Bieżąca obserwacja motywacji uczestników pozwala także odnotować zmianę w trendach i predyspozycjach uczestników, a to z kolei pozwoli organizatorom elastycznie dopasowywać się do potrzeb zmieniającego się rynku eventowego i uniknąć negatywnych komentarzy o wydarzeniu będących narzędziem antymarketingu. Czym zatem właściwie jest motywacja?

Motywacja – co to takiego?

Motywacja, słowo pochodzące od łacińskiego od motus oznaczającego „ruch”, oznacza, wieloaspektowy stan, w którym jednostka chce podjąć określone działania w wyniku potrzeb wewnętrznych lub zewnętrznych. Motywacje uczestników eventów motywowane są między innymi potrzebami osobistymi (np. uczestnicy koncertów chcący posłuchać dobrej muzyki na żywo), społecznymi (np. kibice meczów pragnący przeżywać sportowe emocje wśród osób o zbliżonych preferencjach), czy zawodowymi (uczestnicy specjalistycznych szkoleń czy konferencji). Często jednak wraz z jedną dominującą potrzebą pojawiają się inne, które, mimo że nie są tak wyraziste, mogą decydować o podjęciu decyzji o udziale w danym wydarzeniu lub wyborze innej oferty. Decyzja o uczestnictwie w wydarzeniu będzie więc bezpośrednim działaniem podjętym w celu zaspokojenie takiej potrzeby.

Po prostu muszę tam być — czyli dlaczego warto badać motywy uczestników wydarzeń?

Tym, co łączy niemal wszystkich uczestników wydarzeń, niezależnie od ich typu, jest oczekiwanie, że każdy event będzie w pewien sposób unikalny. Warto pamiętać przy tym, że motywacja ściśle wiąże się z satysfakcją, a więc poznanie motywów, jakimi kierują się uczestnicy wydarzeń tym samym staje się kluczowym elementem w zrozumieniu procesu podejmowania decyzji o uczestnictwie, co może ułatwić menedżerom wydarzeń przygotowanie atrakcyjnego planu eventu odpowiadającego oczekiwaniom jego odbiorców. Pozwala tym samym na lepsze planowanie działań marketingowych i „skrojenie oferty na miarę”, zwiększając efektywność organizacji przygotowującej wydarzenie, jak i ograniczając koszty dedykowane działaniom, których uczestnicy mogą po prostu nie docenić.  Celem zrozumienia czynników, jakie motywują uczestnika do udziału w danym wydarzeniu, jest zatem sprawienie, by „niebycie” na danym wydarzeniu jawiło się jako stracona okazja na przeżycie czegoś ciekawego.

***

W kolejnym poście opowiemy, jakimi motywami kierują się uczestnicy wydarzeń sportowych (kibice meczów, uczestnicy maratony), kulturalnych (wielbiciele festiwali, koncertów), szkoleniowych (osoby uczestniczące w konferencjach, szkoleniach, warsztatach).