Przejdź do treści

Lista wydarzeń organizatora

Informujemy, że w systemie pojawiła się kolejna opcja, tj. możliwość zamieszczenia listy wydarzeń na stronie internetowej organizatora. Widget działa na podobnej zasadzie jak umieszczanie formularza rejestracji – organizator może pobrać z systemu odpowiedni kod (menu Lista wydarzeń, zakładka Integracja) i wstawić go w dowolnym miejscu na swojej witrynie.

W miejscu wstawionego kodu pojawi się lista organizowanych wydarzeń organizatora – zobacz przykładową listę.

Na liście są widoczne tylko wydarzenia aktywne. Kod źródłowy listy wydarzeń nie ulega zmianie, więc raz opublikowana pozostanie zawsze aktualna – będzie wyświetlać wszystkie aktywne wydarzenia z Twojego konta w Konfeo. Istnieje również możliwość zaawansowanego filtrowania listy wydarzeń.