Przejdź do treści

Organizowanie wydarzeń – co zrobić, by nie stracić najlepszych członków zespołu?

Branża eventowa charakteryzuje się dużą dynamiką oraz znacznym obciążeniem stresem. W tych warunkach łatwo o wypalenie zawodowe i utratę pracowników. To z kolei wiąże się z czasochłonną koniecznością zatrudnienia nowych osób.

Nawet więc jeśli nie miałeś żadnych problemów z pozyskaniem najlepszych kandydatów do swojego zespołu, nadal musisz dbać, by chcieli oni w nim zostać, budując wspólnie wizerunek firmy. Każdy odchodzący pracownik, zwłaszcza ten efektywny – oznacza konieczność pozyskania i przeszkolenia kolejnej osoby. A to z kolei zajmuje czas – tak cenny w branży organizacji wydarzeń. Jakie działania warto podjąć, by nie stracić ważnych dla firmy współpracowników?

Komunikuj wizję firmy

Zagadnienie to jest pozornie oczywiste, często bywa jednak pomijane. Członkowie twojego zespołu muszą czuć, że uczestniczą w tworzeniu czegoś ważnego. Muszą więc widzieć cel, do którego mają dążyć. Ich praca powinna dawać im poczucie, że tworzą coś więcej niż jednostkowe wydarzenie. Warto pracować nad budowaniem identyfikacji z firmą – musisz sprawić, by twoi współpracownicy mieli poczucie uczestnictwa w większej całości, wówczas mniej chętnie będą poszukiwać innego zajęcia.

Planuj działania przy udziale zespołu

W teorii możesz tworzyć tysiące scenariuszy organizowanych przez siebie wydarzeń, przed ich wdrożeniem warto jednak byś omówił je ze swoimi współpracownikami. To, co tobie może wydawać się fantastycznym pomysłem, może okazać się niewykonalne czy zbyt ryzykowne. Doświadczeni członkowie twojego zespołu przekażą ci swoje uwagi, gdy tylko stworzysz na to przestrzeń. Jednocześnie dajesz im w ten sposób szansę, by mogli przedstawić alternatywne rozwiązania.

Spraw, by twoi koordynatorzy wydarzeń mieli bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje czy obowiązujące reguły. Dzięki temu będą się identyfikowali z działaniami firmy i wniosą cenne uwagi. Zaproponują modyfikacje, które mogą przynieść korzyści przekładające się na sukces wydarzenia.

Bądź otwarty na potrzeby swoich pracowników

Podczas intensywnej pracy nad organizacją wydarzeń łatwo zapomnieć, że każdy z nas jest inny i ma odmienne potrzeby. Zdarza się, że w gorącym okresie nie ma czasu na spokojne spotkanie przełożonego z pracownikami. Pozornie w codziennym pośpiechu może wydawać się, że wszystko jest w porządku, gdy tymczasem sfrustrowani pracownicy, nie mogąc podzielić się swoimi wątpliwościami i bolączkami, zaczynają się rozglądać za innym zajęciem. A tego z pewnością chcesz uniknąć! Poświęć więc czas na indywidualne spotkania ze swoimi podwładnymi, otwórz się na ich problemy i jeśli możliwe – zareaguj na nie, wysłuchaj sugestii, bądź otwarty na ich pomysły.

Reaguj na konflikty w zespole

Podczas procesu organizacji konferencji, warsztatu czy szkolenia mogą pojawić się liczne konflikty. Pisaliśmy już o kwestii konfliktów z uczestnikami wydarzeń, niemniej jednak równie ważne jest reagowanie na konflikty pojawiające się między członkami zespołu organizującego wydarzenie. Warto pamiętać, że nierozwiązane konflikty psują atmosferę, wpływają na motywację członków i efektywność całego zespołu.

Rozwijaj umiejętnościami zarządzania zespołem

Efektywne zarządzanie zespołem jest kluczem do sukcesu. Jego brak lub nieumiejętne czy niekonsekwentne kierowanie podwładnymi szybko staje się źródłem ich frustracji i niechęci. Staraj się więc rozwijać umiejętności, takie jak: wyznaczanie celów, delegowanie zadań, motywowanie pracowników czy rozwiązywanie konfliktów. Pamiętaj, że dobre zarządzanie zespołem wiąże się z satysfakcją jego członków. Potraktuj tę pracę jako wkład w budowanie potencjału twojej organizacji i twoją inwestycję na lata.

***

Błędy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi popełniają nawet największe organizacje. Jednocześnie właśnie branża organizacji wydarzeń ze względu na swoją specyfikę narażona jest na dużą rotację kadr. Dla firm zajmujących się planowaniem i organizacją wydarzeń najważniejsze jest, by błędów nie ignorowały i przyjęły, że proces zarządzania zespołem jest częścią budowy sukcesu kolejnych wydarzeń i kreowania wizerunku firmy.