Przejdź do treści

Ceny netto/brutto na fakturach

Odpowiadając na potrzeby organizatorów wydarzeń międzynarodowych wprowadziliśmy mechanizm naliczeń ceny netto/brutto na fakturach z odwrotnym obciążeniem podatku VAT. System identyfikuje podmiot z zagranicy na bazie wpisanych danych do faktury i generuje odpowiednio naliczone proformę i fakturę, tj. w cenach netto.