Przejdź do treści

W jaki sposób uruchomić rejestrację dla uczestników, którzy są uprawnieni do wejścia bez opłat?

Category: Obsługa

Jeżeli chcesz umożliwić wybranej grupie uczestników rejestrację bez opłat, to utwórz dodatkową pozycję w menu Grupy / Opłaty i przypisz jej cenę 0 (zero). W ten sposób uczestnicy zarejestrują się bezpłatnie.