Przejdź do treści

Podpowiedź: jak ustawić własną numerację faktur wysyłanych uczestnikom

Category: Płatności

Aby ustawić własną numerację faktur wysyłanych uczestnikom przejdź do zakładki Wpłaty / Faktury, a następnie Ustawienia. Znajdziesz tam dwa pola:

Format numeracji – umożliwia ustawienie schematu numeracji, np. “NUMER/2015/twoja-dowolna-fraza”, “twoja-dowolna-fraza/NUMER/2015″ itp. Słowo NUMER zamienia się na kolejną liczbę, a numeracja prowadzona jest w sposób ciągły dla danego wydarzenia.

Numer następnej faktury – umożliwia ustawienie, od jakiego numeru system ma wystawiać kolejne faktury. Zwykle będzie to liczba 1, i wtedy pierwsza wystawiona przez system faktura będzie miała numer “1/2015/twoja-dowolna-fraza”, “twoja-dowolna-fraza/1/2015” itp.

Aby zachować ciągłość numeracji z wcześniej wystawionymi dokumentami można podać inną wybraną przez siebie liczbę, np. podając liczbę 57 otrzymasz: “57/2015/twoja-dowolna-fraza”, “twoja-dowolna-fraza/57/2015” itp.

Wszystko po to, aby papierkowa robota nie zajmowała Twojego czasu. Zostaw to Konfeo.com