Zmiana zasad przechowywania danych osobowych uczestników wydarzeń

Informujemy, że z dniem 01.01.2021 r. wprowadzamy zmianę w zasadach przechowywania danych osobowych uczestników zarejestrowanych na wydarzenia w systemie Konfeo. Zmiana ma na celu dostosowanie systemu do przepisów RODO, art. 5, ust. 1, pkt e: Dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Innymi słowy, jeżeli cel, do którego zebrano dane osobowe, został zrealizowany, to dane należy usunąć. Korzystając z Konfeo to Ty jesteś administratorem danych osobowych i powinieneś zadbać o właściwe postępowanie z nimi. Niemniej to My jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie i bezpieczeństwo tych danych w systemie.

W tym kontekście, z początkiem 2021 r. wprowadzamy mechanizm, który będzie usuwał rejestracje uczestników i faktury z wydarzeń zakończonych 6 miesięcy wcześniej. Skąd wziął się taki okres? Z naszych analiz wynika, że taki przedział czasu jest zupełnie wystarczający na przetworzenie rejestracji uczestników po zakończeniu eventu.

Co to w praktyce oznacza Dla Ciebie? Po 01.01.2021 r. wszystkie dane rejestracyjne w wydarzeniach zakończonych przed 01.07.2020 zostaną bezpowrotnie usunięte. Jeżeli chcesz przetwarzać te dane poza naszym systemem, pobierz je do końca tego roku. Same wydarzenia i ich ustawienia nie będą kasowane. Następnie automat będzie na już bieżąco kasował dane w wydarzeniach zakończonych 6 miesięcy wcześniej.

Tym samym wprowadzamy mechanizm, który chroni Cię w przypadku, gdybyś zapomniał zgodnie z prawem usunąć te dane. Dzięki temu będziemy razem realizować w praktyce zapisy RODO i lepiej chronić dane osobowe.

Aby realizować opisany proces wprowadzimy stosowne zmiany w naszym regulaminie świadczenia usług i umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. W regulaminie dodamy następujące zapisy w dziale VI. Ochrona prywatności:

Retencja danych osobowych

  1. Administrator danych osobowych ma możliwość samodzielnego usunięcia danych osobowych Uczestników Wydarzeń lub też pobrania ich z Serwisu przed upływem okresu przechowania danych wskazanego w pkt. 2.
  2. Okres przechowania (inaczej okres retencji) danych osobowych Uczestników Wydarzeń w Serwisie, umożliwiających identyfikację osoby, której dane dotyczą, wynosi 6 miesięcy od daty zakończenia Wydarzenia. 
  3. Okres przechowania danych osobowych Organizatorów Wydarzeń, umożliwiających identyfikację osoby, której dane dotyczą, jest zgodny z terminem przedawnienia roszczeń podatkowych. 
  4. Po upływie okresów retencji wskazanych w pkt. 2 i 3, dane osobowe usuwamy w sposób całkowity i trwały.

Zmiana regulaminu wchodzi w życie 01.01.2021 r. Jeżeli potrzebujesz pomocy w pobraniu danych z systemu – skontaktuj się z nami. 

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X