Zarządzanie użytkownikami

Z wielką przyjemnością informujemy, że wdrożyliśmy funkcjonalność związaną z zarządzaniem użytkownikami (multiuser). Od teraz możesz zapraszać użytkowników (userów) do współdzielenia dostępu do twojego konta w systemie. Opcję znajdziesz w menu systemowym Użytkownicy:

Konfeo - zarządzanie użytkownikami w systemie

Dodanie nowego użytkownika polega na wysłaniu mu zaproszenia na adres e-mail. Zapraszany musi kliknąć na link do akceptacji, który jest ważny przez 7 dni. Proces akceptacji – w zależności od sytuacji – jest nastepujący:

  • osoba, która nie posiada konta w systemie, będzie poproszona o założenie go – w tym przypadku konieczne będzie jedynie utworzenie hasła dostępu (loginem jest e-mail, na który wysłano zaproszenie)
  • osoba, która ma już konto w Konfeo, nie musi wykonywać żadnych dodatkowych działań – po zalogowaniu się będzie mogła wybrać kontekst (konto), z którego ma zamiar korzystać

Podsumowując, użytkownik może posiadać zarówno własne konto organizatora wydarzeń w systemie, jak i współdzielić dostęp do kont innych organizatorów.

Wdrożenie opisywanej funkcjonalności jest dla nas krokiem milowym na drodze do wprowadzenia zarządzania uprawnieniami użytkowników. W obecnej formie użytkownik konta, który je pierwotnie założył, jest oznaczony jako Właściciel, a osoba zaproszona do współdzielenia dostępu jest oznaczona jako Administrator. Zarówno Właściciel, jak i Administrator mają te same uprawnienia, za wyjątkiem jednego – Administrator nie może usunąć Właścicielowi dostępu do konta.

Wspominaliśmy o tym w wiadomościach wysyłanych do naszych organizatorów, że wprowadzenie opcji multiuser w działającym systemie można porównać do wymiany fundamentów w zamieszkałym budynku. Operacja musi być wykonana w taki sposób, aby budynek nie ucierpiał i najlepiej tak, aby żaden lokator nie zorientował się, że są prowadzone jakiekolwiek prace. Wymaga to więc wyjątkowej precyzji, długich przygotowań i przekrojowych testów całego systemu.

Z tego względu zdecydowaliśmy się podzielić proces wdrażania multiuser na mniejsze etapy, zamiast zaaplikować jedną, wielką zmianę. W ten sposób mamy większą kontrolę nad procesem tworzenia funkcjonalności i wdrażania zmian na serwerze produkcyjnym.

Kolejnym krokiem w rozwoju tej funkcjonalności będzie wprowadzenie różnych poziomów dostępu dla poszczególnych typów userów. W dalszej perspektywie będziemy wprowadzać opcję zarządzania ustawieniami domyślnymi na poziomie organizacji. O postępie prac będziemy informować na bieżąco w komunikatach systemowych.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X