Przejdź do treści

Zarządzanie użytkownikami

Z wielką przyjemnością informujemy, że wdrożyliśmy funkcjonalność związaną z zarządzaniem użytkownikami (multiuser). Od teraz możesz zapraszać użytkowników (userów) do współdzielenia dostępu do twojego konta w systemie. Opcję znajdziesz w menu systemowym Użytkownicy:

Dodanie nowego użytkownika polega na wysłaniu mu zaproszenia na adres e-mail. Zapraszany musi kliknąć na link do akceptacji, który jest ważny przez 7 dni. Proces akceptacji – w zależności od sytuacji – jest nastepujący:

  • osoba, która nie posiada konta w systemie, będzie poproszona o założenie go – w tym przypadku konieczne będzie jedynie utworzenie hasła dostępu (loginem jest e-mail, na który wysłano zaproszenie)
  • osoba, która ma już konto w Konfeo, nie musi wykonywać żadnych dodatkowych działań – po zalogowaniu się będzie mogła wybrać kontekst (konto), z którego ma zamiar korzystać

Podsumowując, użytkownik może posiadać zarówno własne konto organizatora wydarzeń w systemie, jak i współdzielić dostęp do kont innych organizatorów.

Wdrożenie opisywanej funkcjonalności jest dla nas krokiem milowym na drodze do wprowadzenia zarządzania uprawnieniami użytkowników. W obecnej formie użytkownik konta, który je pierwotnie założył, jest oznaczony jako Właściciel, a osoba zaproszona do współdzielenia dostępu jest oznaczona jako Administrator. Zarówno Właściciel, jak i Administrator mają te same uprawnienia, za wyjątkiem jednego – Administrator nie może usunąć Właścicielowi dostępu do konta.

Wspominaliśmy o tym w wiadomościach wysyłanych do naszych organizatorów, że wprowadzenie opcji multiuser w działającym systemie można porównać do wymiany fundamentów w zamieszkałym budynku. Operacja musi być wykonana w taki sposób, aby budynek nie ucierpiał i najlepiej tak, aby żaden lokator nie zorientował się, że są prowadzone jakiekolwiek prace. Wymaga to więc wyjątkowej precyzji, długich przygotowań i przekrojowych testów całego systemu.

Z tego względu zdecydowaliśmy się podzielić proces wdrażania multiuser na mniejsze etapy, zamiast zaaplikować jedną, wielką zmianę. W ten sposób mamy większą kontrolę nad procesem tworzenia funkcjonalności i wdrażania zmian na serwerze produkcyjnym.

Kolejnym krokiem w rozwoju tej funkcjonalności będzie wprowadzenie różnych poziomów dostępu dla poszczególnych typów userów. W dalszej perspektywie będziemy wprowadzać opcję zarządzania ustawieniami domyślnymi na poziomie organizacji. O postępie prac będziemy informować na bieżąco w komunikatach systemowych.