Webhooki – integracja z innymi aplikacjami

Jednym z rozwijanych przez nas elementów systemu jest integracja Konfeo z zewnętrznymi aplikacjami. W tym zakresie wprowadziliśmy właśnie możliwość wysyłania przez system webhooków.

Czym są webhooki?

Webhooki to – w uproszczeniu – automatyczne wiadomości wysyłane z jednej aplikacji do drugiej, gdy zachodzi jakieś konkretne zdarzenie. Przypominają powiadomienia SMS wysyłane przez twój bank, np. po otrzymaniu płatności:

  • akcja – przychodzi przelew od klienta
  • reakcja banku – wysłanie SMS na Twój numer telefonu

Zasada działania webhooków jest identyczna. W ten sposób Konfeo może wysyłać automatyczne powiadomienia do innej aplikacji, gdy w systemie zaistnieje któreś z poniższych zdarzeń, skutkujące zmianą statusu uczestnika na Zaakceptowany:

  • uczestnik zarejestruje się na bezpłatne wydarzenie
  • uczestnik zapłaci za płatne wydarzenie

Jaka jest struktura webhooków?

Webhooki wysyłane przez Konfeo zawierają: imię i nazwisko, adres e-mail, tytuł wydarzenia, nazwę biletu/grupy, cenę i walutę, informacje o dodatkowych uczestnikach oraz dane z dodatkowych pól formularza utworzonych przez organizatora wydarzenia.

Struktura webhooków wygląda następująco:
{
name: “John”,
surname: “Doe”,
email: “john@doe.com”,
price: 123.45, # or nil
currency: “USD”, # or nil
event_name: “Event name”,
group_name: “Group/ticket name”,
additional_attendees: [“Anna Nowak”, “Jan Kowalski”] # or []
}

Jak uruchomić wysyłanie webhooków?

Uruchomienie wysyłki webhooków jest bardzo proste – wystarczy podać w zakładce Ustawienia wydarzenia | Webhooki adres URL, na który Konfeo ma je wysyłać. To wszystko.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X