Przejdź do treści

Webhooki – integracja z innymi aplikacjami

Jednym z rozwijanych przez nas elementów systemu jest integracja Konfeo z zewnętrznymi aplikacjami. W tym zakresie wprowadziliśmy właśnie możliwość wysyłania przez system webhooków.

Czym są webhooki?

Webhooki to – w uproszczeniu – automatyczne wiadomości wysyłane z jednej aplikacji do drugiej, gdy zachodzi jakieś konkretne zdarzenie. Przypominają powiadomienia SMS wysyłane przez twój bank, np. po otrzymaniu płatności:

 • akcja – przychodzi przelew od klienta
 • reakcja banku – wysłanie SMS na Twój numer telefonu

Zasada działania webhooków jest identyczna. W ten sposób Konfeo może wysyłać automatyczne powiadomienia do innej aplikacji, gdy w systemie zaistnieje któreś z poniższych zdarzeń, skutkujące zmianą statusu uczestnika na Zaakceptowany:

 • uczestnik zarejestruje się na bezpłatne wydarzenie
 • uczestnik zapłaci za płatne wydarzenie

Jaka jest struktura webhooków?

Webhooki wysyłane przez Konfeo zawierają: imię i nazwisko, adres e-mail, tytuł wydarzenia, nazwę biletu/grupy, cenę i walutę, informacje o dodatkowych uczestnikach oraz dane z dodatkowych pól formularza utworzonych przez organizatora wydarzenia.

Struktura webhooków wygląda następująco:

{
  "type": "attendee_accepted",
  "attendee": {
    "id": 123,
    "name": "John",
    "surname": "Doe",
    "email": "john@doe.com"
  },
  "fee": {
    "price": 123.45,
    "currency": "USD"
  },
  "event": {
    "id": 234,
    "name": "Event name"
  },
  "group": {
    "id": 345,
    "name": "Group name"
  },
  "form_fields": [
    {
      "id": 45,
      "type": "text",
      "label": "Phone",
      "value": "123 456 789"
    },
    {
      "id": 46,
      "type": "text_area",
      "label": "Bio",
      "value": "Text"
    },
    {
      "id": 47,
      "type": "select",
      "label": "Food type",
      "value": "vegetarian"
    },
    {
      "id": 48,
      "type": "select",
      "label": "Weather",
      "value": null
    },
    {
      "id": 49,
      "type": "radio",
      "label": "T-shirt size",
      "value": "L"
    },
    {
      "id": 50,
      "type": "check_box",
      "label": "Newsletter",
      "value": true
    },
    {
      "id": 51,
      "type": "check_box",
      "label": "Marketing",
      "value": false
    }
  ],
  "additional_attendees": [
    {
      "id": 124,
      "name": "Jane",
      "surname": "Doe"
    }
  ]
}

Jak uruchomić wysyłanie webhooków?

Uruchomienie wysyłki webhooków jest bardzo proste – wystarczy podać w zakładce Ustawienia wydarzenia | Webhooki adres URL, na który Konfeo ma je wysyłać. To wszystko.