Ochrona prywatności użytkowników

Chcielibyśmy poinformować o zmianie działania niektórych funkcji w systemie, m.in. podyktowanych wymogami RODO.

Cookies

Z uwagi na rosnące oczekiwania internautów i regulatorów rynku, związane z ochroną prywatności, coraz więcej przeglądarek internetowych automatycznie blokuje działanie tzw. third-party cookies. Podążając za tą tendencją, na początku tego roku zdecydowaliśmy się na całkowitą rezygnację z użycia cookies w naszej witrynie i systemie, chociaż Ty nadal możesz monitorować zachowanie uczestników na stronach rejestracji Twoich wydarzeń za pomocą Google Analytics i/lub Facebook Pixel.

Mechanizm działania cookies na stronach rejestracji wydarzeń działa następująco:

  • jeśli nie używasz w Konfeo żadnego z wymienionych narzędzi to komunikat o ciasteczkach w ogóle się nie pojawi
  • jeśli ich używasz, to uczestnik zobaczy stosowny komunikat z opcją zgody na stosowanie cookies, odmowy i linkiem do szczegółowych informacji

Domyślnie system nie monitoruje cookies. Dopiero po wyrażeniu zgody przez uczestnika na wykorzystanie cookies włączane są mechanizmy śledzące.

Systemowa zgodność formularzy z RODO

Uprościliśmy niedawno mechanizm związany z systemowym pozyskaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W poprzedniej wersji stosowaliśmy dwa okienka do zaznaczenia, obecnie jest tylko jedno z dodatkową adnotacją. Aby zachować spójność danych, w wydarzeniach utworzonych przed wprowadzeniem zmiany nadal działa poprzednia wersja, natomiast w wydarzeniach utworzonych po jej wdrożeniu funkcjonuje już nowa.

Jeżeli nie korzystasz z tego mechanizmu i stosujesz w formularzach rejestracji własne rozwiązania dot. przetwarzania danych osobowych, ta zmiana nie ma dla Ciebie znaczenia.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X