Przejdź do treści

Ochrona prywatności użytkowników

Chcielibyśmy poinformować o zmianie działania niektórych funkcji w systemie, m.in. podyktowanych wymogami RODO.

Cookies

Z uwagi na rosnące oczekiwania internautów i regulatorów rynku, związane z ochroną prywatności, coraz więcej przeglądarek internetowych automatycznie blokuje działanie tzw. third-party cookies. Podążając za tą tendencją, na początku tego roku zdecydowaliśmy się na całkowitą rezygnację z użycia cookies w naszej witrynie i systemie, chociaż Ty nadal możesz monitorować zachowanie uczestników na stronach rejestracji Twoich wydarzeń za pomocą Google Analytics i/lub Facebook Pixel.

Mechanizm działania cookies na stronach rejestracji wydarzeń działa następująco:

  • jeśli nie używasz w Konfeo żadnego z wymienionych narzędzi to komunikat o ciasteczkach w ogóle się nie pojawi
  • jeśli ich używasz, to uczestnik zobaczy stosowny komunikat z opcją zgody na stosowanie cookies, odmowy i linkiem do szczegółowych informacji

Domyślnie system nie monitoruje cookies. Dopiero po wyrażeniu zgody przez uczestnika na wykorzystanie cookies włączane są mechanizmy śledzące.

Systemowa zgodność formularzy z RODO

Uprościliśmy niedawno mechanizm związany z systemowym pozyskaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W poprzedniej wersji stosowaliśmy dwa okienka do zaznaczenia, obecnie jest tylko jedno z dodatkową adnotacją. Aby zachować spójność danych, w wydarzeniach utworzonych przed wprowadzeniem zmiany nadal działa poprzednia wersja, natomiast w wydarzeniach utworzonych po jej wdrożeniu funkcjonuje już nowa.

Jeżeli nie korzystasz z tego mechanizmu i stosujesz w formularzach rejestracji własne rozwiązania dot. przetwarzania danych osobowych, ta zmiana nie ma dla Ciebie znaczenia.