Globalny limit miejsc/biletów

Czy wiesz, że… możesz ustawić Globalny limit miejsc/biletów na wydarzenie, który będzie pilnował sumy limitów w poszczególnych grupach uczestników?

Wyobraź sobie organizację szkolenia, na którym będą obowiązywać dwa rodzaje opłat: normalna bez zniżki i studencka ze zniżką. Na sali zmieści się tylko 100 osób. Nie możesz przewidzieć ilu studentów zechce wziąć udział w szkoleniu, a nie chcesz ograniczać liczby dostępnych dla nich miejsc:

  • ustawienie limitu 100 osób osobno dla każdej grupy nie sprawdzi się, ponieważ istnieje ryzyko, że zarejestruje się w sumie 200 osób;
  • sztywne ustawienie limitów (np. 60 dla wejściówek normalnych i 40 dla studentów) może skutkować tym, że nie będzie pełnej sali. Może po prostu nie być tylu chętnych studentów, którzy „zabiorą” miejsca innym, lub odwrotnie.

W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z ustawienia limitów ww. opłat i ustawienie tylko Globalnego limitu miejsc/biletów (limit 100 osób), który dopilnuje, aby wskazana liczba miejsc nie została przekroczona. Bez względu na rozkład uczestników po osiągnięciu wskazanego limitu rejestracja zostanie zamknięta. Opcja jest dostępna w edycji parametrów wydarzenia: w menu Ustawienia wydarzenia, zakładka Podstawowe.

To zaledwie jedna z korzyści używania systemu Konfeo dedykowanego do organizacji szkoleń.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X