Przejdź do treści

Globalny limit miejsc/biletów

Czy wiesz, że… możesz ustawić Globalny limit miejsc/biletów na wydarzenie, który będzie pilnował sumy limitów w poszczególnych grupach uczestników?

Wyobraź sobie organizację szkolenia, na którym będą obowiązywać dwa rodzaje opłat: normalna bez zniżki i studencka ze zniżką. Na sali zmieści się tylko 100 osób. Nie możesz przewidzieć ilu studentów zechce wziąć udział w szkoleniu, a nie chcesz ograniczać liczby dostępnych dla nich miejsc:

  • ustawienie limitu 100 osób osobno dla każdej grupy nie sprawdzi się, ponieważ istnieje ryzyko, że zarejestruje się w sumie 200 osób;
  • sztywne ustawienie limitów (np. 60 dla wejściówek normalnych i 40 dla studentów) może skutkować tym, że nie będzie pełnej sali. Może po prostu nie być tylu chętnych studentów, którzy „zabiorą” miejsca innym, lub odwrotnie.

W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z ustawienia limitów ww. opłat i ustawienie tylko Globalnego limitu miejsc/biletów (limit 100 osób), który dopilnuje, aby wskazana liczba miejsc nie została przekroczona. Bez względu na rozkład uczestników po osiągnięciu wskazanego limitu rejestracja zostanie zamknięta.

To zaledwie jedna z korzyści używania systemu Konfeo dedykowanego do organizacji szkoleń.