Przejdź do treści

Cena netto na stronie rejestracji

Od dzisiaj jest już dostępna w systemie opcja prezentacji ceny netto w formularzu na stronie rejestracji. Aby ją uruchomić wejdź w pozycję menu Wpłaty / Faktury, zakładka Ustawienia i zaznacz checkbox Pokaż cenę netto na stronie rejestracji. Opcja nie jest uruchomiona domyślnie dla wszystkich organizatorów, ponieważ niektórzy z nich nie są płatnikami VAT. Mamy nadzieję, że to drobne udoskonalenie pozwoli Wam łatwiej organizować i zarządzać wydarzeniami.