Cele SMART w praktyce – krótki poradnik dla organizatorów wydarzeń

O zaletach pracy z celami SMART pisaliśmy szczegółowo w poprzednim poście. Cele te są doskonałym drogowskazem przez cały proces planowania wydarzeń. Jeśli będziesz się ich konsekwentnie trzymał, będą kierować całym procesem organizacji wydarzenia – od wyboru miejsca do konstrukcji pytań w ankiecie po wydarzeniu. Poniżej krótki poradnik, jak NIE formułować celów oraz jak sprawić, by były one SMART.

S – Specific

Twój cel powinien być jak najbardziej SKONKRETYZOWANY. Unikaj więc formułowania, takiego jak:

Moje wydarzenie ma odnieść duży sukces.

Ale co to właściwie oznacza? Co dla ciebie oznacza „duży”? Bądź bardziej precyzyjny, np.

Na moim wydarzeniu ma pojawić się 20% więcej uczestników w porównaniu z poprzednią edycją.

M – Measurable

Twój cel powinien być MIERZALNY. Musisz sformułować go tak, by wiedzieć, że go osiągnąłeś (albo nie) lub, że jesteś blisko sukcesu (albo nie). Unikaj więc ogólników:

Moje wydarzenie ma być rentowne.

Co dla ciebie oznacza termin „rentowny”? Jak zmierzyć tę wielkość? Lepiej więc odnieś się do mierzalnych wartości:

Moje wydarzenie ma być o 40% bardziej rentowne niż zeszłoroczna edycja.

A – Achievable

Twój cel powinien być OSIĄGALNY, co oznacza, że jego planowanie musi uwzględniać twoje realne możliwości i zasoby. Sprawdź, czy np. poniższy cel będzie dla ciebie osiągalny:

Moje wydarzenie ma być o 100% bardziej rentowne niż zeszłoroczna edycja.

Czy to aby na pewno możliwe do osiągnięcia? Jeśli to mało prawdopodobne, dostosuj cel do możliwości twojej organizacji:

Moje wydarzenie ma być o 40% bardziej rentowne niż zeszłoroczna edycja.

 

R – Relevant

Cel twojego wydarzenia musi wpisywać się w strategię i priorytety rozwoju organizacji.

Podczas rejestracji na wydarzenie każdy uczestnik musi wykupić opcję posiłku.

Czy na pewno? Czy twój biznes należy do branży gastronomicznej, a szkolenie polega na degustacji potraw? Jeśli tak, to w porządku, jeśli jednak tak nie jest, to sformułowany w ten sposób cel może przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego (nie każdy uczestnik warsztatu ma przecież ochotę na posiłek). Zamiast tego zapewnij chętnym możliwość skorzystania z takiej opcji:

Podczas rejestracji na wydarzenie uczestnik ma możliwość wyboru opcji posiłku w kwocie X.

T – Time-bound

Twoje cele muszą być umieszczone w określonej perspektywie czasowej. Unikaj zatem nieprecyzyjnych czasowo sformułowań:

Rejestracja na moje wydarzenie ma być sukcesem.

Co to znaczy dla ciebie? Czy jeśli 100% uczestników zarejestruje się w ostatni dzień zapisów to sukces pełny czy połowiczny? Co z płatnościami? Zamiast tego lepiej użyć:

80% rejestracji na moje wydarzenie i płatności za nie ma się dokonać do dnia XX.XX.XXXX.

 

W ten sposób powstał cel SMART: wyznaczyliśmy ścieżkę do sukcesu, znamy punkt odniesienia (w tym przypadku zeszłoroczna edycja wydarzenia) i punkt końcowy (20% więcej uczestników, 40-procetowe zwiększenie rentowności, wiadoma liczba posiłków do zamówienia dla uczestników, konkretne założenia dotyczące rejestracji i płatności, które pozwolą nam oszacować, czy jesteśmy na dobrej drodze). Na podstawie tak skonstruowanych celów można tworzyć odpowiednie plany zadaniowe, optymalizujące pracę organizatorów wydarzeń.

***

Warto pamiętać, że dobrze zdefiniowane cele pozwalają planować zarówno samo wydarzenie, jaki i działania promocyjne, umożliwiając przy tym trzymanie budżetu w ryzach.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X