Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych jest Konfeo Macuk, Łapiński sp. j., z siedzibą w Gdyni 81-465, ul. Lucjana Cylkowskiego 11A/15, NIP: 5862312651, REGON: 366015653 wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Nr KRS: 0000650991.

Telefon: +48 503 899 531
Adres e-mail: info@konfeo.com

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • Rejestracji konta Organizatora
 • Prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług, w szczególności:
  • Tworzenia i obsługi wydarzeń tworzonych w serwisie Konfeo
  • Wysyłki poradnika użytkownika i wiadomości informacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku rejestracji konta użytkownika
 • Akceptując Regulamin i tworząc Wydarzenie za pomocą serwisu Konfeo zawierasz umowę na realizację usług. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań przed zawarciem tej umowy

4. Podanie danych jest dobrowolne. Dane podajesz w celu prawidłowej realizacji umowy o dostarczenie usług oferowanych przez Konfeo.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisów podatkowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 • Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła
 • Dane podane podczas rejestracji konta Organizatora – do momentu usunięcia konta Organizatora

6. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

 • Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
 • Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: info@konfeo.com.

7. W celu świadczenia usług o jak najwyższym standardzie, odbiorcami danych mogą być:

Podmioty obsługujące monitorowanie poprawności działania systemu Konfeo:
AppSignal (P.O. Box 10212, 1001EE Amsterdam, The Netherlands)

Podmioty obsługujące wysyłkę wiadomości e-mail:
Wildbit, LLC, marka Postmark (225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, USA)
The Rocket Science Group, LLC; marka MailChimp (1526 DeKalb Ave NE, Atlanta, GA 30307, USA)

Podmioty obsługujące hosting serwerów:
Amazon Web Services EMEA SARL Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Generation Park Z, 9th Floor ul. Towarowa 28 00-839 Warszawa, Poland)
DigitalOcean, LLC. (101 6th Ave, New York, NY, USA)

Podmioty monitorujące ruch internetowy:
Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA)

Podmiot obsługujący oprogramowanie do prowadzenia księgowości:
IFIRMA SA (Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, Polska)

Operatorzy płatności elektronicznych:
PayPal Pte. Ltd. (2211 North First Street, San Jose, California 95131, USA)
PayPro SA; marka Przelewy24 (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska)
Dotpay Sp. z o.o. (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska)
Krajowy Integrator Płatności S.A.; marka Tpay (ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, Polska)
PayLane Sp. z o.o. (ul. C. K. Norwida 4, 80-280 Gdańsk, Poland)
Adyen N.V. (Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam, the Netherlands)

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. W trosce o jak najwyższy standard i jakość oferowanych przez nas usług korzystamy z zewnętrznych podmiotów, również poza granicami EU/EOG.
Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów zlokalizowanych w USA, na warunkach gwarantujących bezpieczeństwo tych danych, na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC,
Standard Contractual Clauses).

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X