Podpowiedź: jak ustawić własną numerację faktur wysyłanych uczestnikom

Aby ustawić własną numerację faktur wysyłanych uczestnikom przejdź do zakładki Wpłaty / Faktury, a następnie Ustawienia. Znajdziesz tam dwa pola:

Format numeracji – umożliwia ustawienie schematu numeracji, np. „NUMER/2015/twoja-dowolna-fraza”, „twoja-dowolna-fraza/NUMER/2015″ itp. Słowo NUMER zamienia się na kolejną liczbę, a numeracja prowadzona jest w sposób ciągły dla danego wydarzenia.

Numer następnej faktury – umożliwia ustawienie, od jakiego numeru system ma wystawiać kolejne faktury. Zwykle będzie to liczba 1, i wtedy pierwsza wystawiona przez system faktura będzie miała numer „1/2015/twoja-dowolna-fraza”, „twoja-dowolna-fraza/1/2015” itp.

Aby zachować ciągłość numeracji z wcześniej wystawionymi dokumentami można podać inną wybraną przez siebie liczbę, np. podając liczbę 57 otrzymasz: „57/2015/twoja-dowolna-fraza”, „twoja-dowolna-fraza/57/2015” itp.

Wszystko po to, aby papierkowa robota nie zajmowała Twojego czasu. Zostaw to Konfeo.com

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X