Odpowiadając na potrzeby naszych klientów wdrożyliśmy w systemie możliwość wyłączenia automatycznej akceptacji uczestników w wydarzeniach Bezpłatnych Plus. Opcja jest dostępna w ustawieniach poszczególnych Grup uczestników. Domyślnie jest ustawiona na automatyczną akceptację, ale wystarczy ją wyłączyć, aby móc samodzielnie akceptować uczestników.
Taka funkcjonalność przydaje się np. do obsługi zgłaszanych abstraktów lub podobnych wydarzeń.