Konfeo oferuje możliwość przeprowadzania ankiet dotyczących satysfakcji uczestników ze szkolenia lub konferencji. Jak można to zrobić?

Utwórz wydarzenie Bezpłatne lub Bezpłatne Plus i zmień nazwę grupy uczestników na np. Ankieta satysfakcji. Opracuj odpowiednie pytania w formularzu, który będzie służył zebraniu opinii i komentarzy uczestników:

  • pamiętaj o doborze odpowiednich pytań otwartych i zamkniętych
  • określ, które pola uczestnik będzie musiał wypełnić obowiązkowo

Skopiuj link do utworzonego formularza (strony rejestracji) i przejdź do wydarzenia, którego dotyczy badanie ankietowe. Skopiowany link do ankiety wraz z prośbą o wypełnienie wyślij do uczestników korzystając z funkcji mailingu.

Po spłynięciu ankiet możesz pobrać poszczególne zgłoszenia np. jako .pdf lub zbiorczo w pliku .xls. To wszystko!